E -Napló

Ki-kicsoda

Diákjaink

Tanáraink

"Testvér"kapcsolataink

Óvoda

Falunk honlapja

Tesvérvárosunk

Tőlünk indultak

Akikre büszkék vagyunk

Pályázatok

Hírek, aktualitások a 2019/2020-as tanévben:

Kedves tanulók, szülők, weboldallátogatók! A koronavírus-járvány elleni védekezés okán 2020. március 16-ától az oktatási intézményekben bevezetett rendkívüli munkarend alapján a tanulók nem látogathatják az intézményt, a pedagógusok pedig lehetőség szerint csak szükséges esetekben. Iskolánk weboldalának egyik biztonságtechnikai sajátossága, hogy csak az iskolai sulinetes hálózathoz kapcsolódó IP-címről frissíthető, azaz magából az épületből. Így viszont nem feltétlenül és nem minden esetben megoldható a weboldal naprakész frissítése. Ezért felhívjuk a kedves weboldallátogatók figyelmét, hogy bizonytalan határidőig, de ezentúl a suli facebook oldalán érhetik el az iskolai életet érintő aktuális híreket, felhívásokat, tájékoztatásokat, ahol naprakész, sőt óráról órára kész friss információkat kaphatnak Erős Andrea intézményvezetőtől.

Március 13. Iskolánkban hagyományosan a Március 15-ei Nemzeti Ünnep-el kapcsolatos megemlékezés megszervezése és lebonyolítása a mindenkori negyedik évfolyamosok megtisztelő feladata, akik már hetek óta ünnepi műsorral készültek. A koronavírus-járvány megelőzésével kapcsolatos országos rendelkezéseket figyelembe véve idén ünnepi műsorukat nem iskolai szinten, hanem többször, kisebb csoportok előtt adták elő. Mélyen megható, nemzeti identitást érzékenyítő műsoruk ezekben a nagyon kicsi, családi közösségekben előadva tán még hatásosabbak voltak. Köszönjük felkészülésüket és gyors alkalmazkodóképességüket a váratlan helyzethez.

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ NAP

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, 182/A. § (1) bek.: "Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt az időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg."

Intézményünkben a tájékoztató nap időpontja: 2020. március 10. 16:00 Helye: Hetvehelyi Általános Iskola, 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 30.

Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első osztályos gyerekek szüleit 2020. március 10- én 16:00-kor az iskolánkban tartandó tájékoztatónkra. Témák:
- Az iskola intézményvezetőjének tájékoztatója az intézmény pedagógiai munkájáról
- A leendő elsős tanító bemutatkozása
- A hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatos tájékoztató, ahol az oktatás megszervezését vállaló egyházak képviselői adnak tájékoztatást a szülők számára

Sok szeretettel várjuk minden leendő első osztályos tanuló szüleit:

Erős Andrea
intézményvezető

Március 7. Három talulónk is országos döntőben!!! Baranya- és Somogy megye német nemzetiségi általános iskolásainak legjobbjai idén Sásdon mérték össze tudásukat német szép kiejtésben. Iskolánkat 10 tanuló képviselte hosszú felkészülés után dicséretesen: Bartics Lotti, Maráth Gréta 1. osztályos, Orsós Mónika, Imrő Boglárka 4. osztályos, Bartics Noémi 5. osztályos, Ivusza Bianka, Báthory Sára 6. osztályos, Kocsis Jázmin Antónia 7. osztályos és Gurmai Regina, Péter Barnabás 8. osztályos. Gurmai Regina 5., Kocsis Jázmin Antónia 3., Péter Barnabás 1. helyen végzett. Ezzel a budapesti országos döntőben szereplés jogát is kivívták. Mindnyájukra nagyon büszkék vagyunk!

Március 6. Tisztelt Szülők! A mai napon gyermekük számára kiosztásra került egy, a koronavírus járvány-helyzettel kapcsolatos iskolai életet érintő tájékoztató, reméljük, azt minden kedves szülő kézhez kapta. A folyamatos elérés lehetősége, vagy esteleges elvesztés okán itt is közzétesszük. A bal oldali képre klikkelve nagyban olvasható.

Együttműködésüket tisztelettel köszönjük: Erős Andrea – intézményvezető.

Február 28. A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola és az ANK Tehetségpont a baranya megyei általános- és középiskolai tanulók számára szépíró versenyt rendezett. A megmérettetés célja a kézírás és helyesírás fontosságán túl a sajátos nevelési igényű tanulók pozitív megerősítése. Iskolánk színeit Vizoli Bianka 8. osztályos diákunk képviselte, aki a megyei versenyen második helyezett lett. A felkészítésében Pásztoryné Cseke Olivia tanárnő volt a segítségére. Gratulálunk tanítványunknak!
Február 24. Minden évben február 21-én ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját. Idén február 24-én hétfőn került sor a megemlékezésre. Pásztoryné Cseke Olivia tanárnő beszélt az 1952-es előzményekről, majd idézetekkel és változatos köszönési formákkal ismertette meg tanítványait. A vállalkozó kedvű nyolcadikosok európai nyelveken köszöntötték iskolatársaikat.
Február 22. A Magyar Országgyűlés 2017. december 12- én, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatába foglalta a Magyar Parasport minden évben, február 22-én történő megünneplését. A dátum kiválasztása szimbolikus volt. 1970- ben ezen a napon alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja (HOSC) a Mozgásjavító Intézmény falai között. A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége idén felhívást intézett a köznevelési intézményekhez arra bíztatva őket, hogy "Lélekmozgató" osztályfőnöki órákat tartsanak, melyhez a "Lehetetlen határán" című filmet is készítettek, valamint hogy a testnevelés óráin a tanulók ismerkedjenek meg játékosan a parasportokkal. Iskolánk természetesen mindkét felhívásra reagált és csatlakozott a programhoz. Fotók:
Február 19. Szentlőrincen az EGYMI általános iskolájában a „Mutasd meg a képességeidet!” játékos délutánon vendégeskedett négy tanítványunk: Vizoli Bianka, Nikolics Roland, Laufer Valentin és Léhmann Eszter. A vetélkedő 7 állomásán változatos képességeiket próbálhatták ki a gyerekek. Közel 50 diák versengett hét csapatban. Az iskola pedagógusai csaltak mosolyt a diákok arcára. Mindenki egyéni ajándékkal, oklevéllel térhetett haza. Iskolánk egy fejlesztőjátékkal lett gazdagabb.
Február 18. Idén is megrendeztük a járási német szép kiejtési versenyünket, melyen tanulóink dicséretes létszámban vettek részt. Az innen továbbjutók képviselhetik iskolánkat március 7-én Sásdon, a megyei döntőben. A zsűri tagjai voltak: Strauszné Hell Magdolna, a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Christine Merk, aki anyanyelvi németségével már többször is segítette iskolánk tanulóit, valamint két kedves volt diákunk, Kerekes Laura és Orsós Zsófia, akik maguk is többször megmérettettek ezen a versenyen, majd tovább jutva az országos döntőben is szép sikerekkel szerepeltek. A megyei versenyre továbbjutók a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt, a Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület által beadott nyertes pályázatának és támogatásának köszönhetően idén is könyvutalványokban részesültek. Gratulálunk mindenkinek, a tovább jutóknak /Bartics Lotti, Maráth Gréta, Orsós Mónika, Imrő Boglárka, Bartics Noémi, Báthory Sára, Ivusza Bianka, Kocsis Jázmin, Gurmai Regina és Péter Barnabás/ pedig sikeres készülést és jó szereplést kívánunk a továbbiakhoz! Fotók:
Február 14. A Szigetvári Tankerületi Központ február hónapban pályázatot írt ki LEGO MINDSTROMS EV3 robotok iskolák részére történő átadásával kapcsolatban. A pályázaton való részvétel feltétele volt egy 2x2 napos oktatás vállalása a robotok használatáról, programozásáról, melyet a Tankerület finanszíroz,melyet vizsga zár, majd sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kiadásra. Iskolánk pályázott és nyert két robotot, amit már birtokba is vehettünk és a tanfolyamon kapott hasznos információkkal az új tanévben a technológia- és az informatika tantárgy keretein belül, valamint szakkörön is ismerkedhetnek meg az érdeklődő diákok. Köszönjük a Szigetvári Tankerületi Központ támogatását!
Február 14. A Szigetvári Tankerületi Központ február hónapban pályázatot írt ki "Tello-val a suliban" drón címmel. Iskolánk pályázott, és nyert két drónt, amit már birtokba is vehettünk és egy fő pedagógus továbbképzését a drón kezelésével kapcsolatosan. A tanfolyamon (melyet szintén a Tankerület finanszíroz és előre láthatóan márciusban lesz) kapott hasznos információkkal az új tanévben a technológia- és az informatika tantárgy keretein belül ismerkedhetnek majd meg az érdeklődő diákok. Az elbírálás során figyelemmel voltak a benyújtott pályázatok tartalmi elemeire, a pályázatokban megjelenített felhasználási területekre is. Köszönjük a Szigetvári Tankerületi Központ támogatását!
Február 8. Délután 2-től este 7-ig rendeztük meg tanulóink télűző Farsangi Mulatságát a gyönyörűen feldíszített Pportcsarnokban. A szülők, nagyszülők és vendégeink mellett volt tanítványainkat is felfedezhettük a sorokban. A német és a magyar nyelvű műsor után kalóz, hőlégballon, teve, karácsonyfa, katica, gésa, indiánlány, csontváz valamint katonák, meseszereplők, űrlények és horror-lányok vették birtokba a termet. Rengeteg ötletes jelmezt láthatott a zsűri, s ez meg is nehezítette a végső döntésben a munkájukat. Az egyéni beöltözők közül a vérfarkas, a gésa, a katona, az űrlény s a bohóc jelmezét díjazták ajándéktárggyal. Csoportos jelmezesek megmérettetésén a horror-lányok győzedelmeskedtek. Az osztályfőnökök tortával kedveskedtek tanítványaiknak. A büfében az eszem-iszomról a lelkes szülők gondoskodtak. Majd a zenéé a táncé és a tombolasorsolásé volt estig a főszerep. Minden szülőnek, nagyszülőnek, támogatónak, pedagógusnak megköszönjük, hogy süteménnyel, tortával, tombolatárggyal, munkájával hozzájárult gyermekeink öröméhez, a Farangi Mulatság sikeres lebonyolításához. Fotók:
Február 7. A nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulóját 2020. február 7-én 14:00 órai kezdettel rendeztük meg a kiírásnak eleget téve. A versenyre Pásztoryné Cseke Olivia tanárnő készítette fel a gyerekeket. Erős Andrea intézményvezető felügyeletével nyugodt, csendes körülmények között tölthette ki a feladatlapot Grunda Kata, Bartics Noémi és Kocsis Jázmin.
Február 5-7. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Szabadszentkirály községgel való együttműködési megállapodás alapján) húsz diákunk (1-2. osztályosok) a Bársony és "Handicap" Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány közreműködésével a szabadszentkirályi tornapályára látogathatott el témanapok keretében. Állatterápiás foglalkozásokon vettek részt, amit igen élveztek. Megtanulták a helyes állattartás szabályait, valamint a fogyatékkal élők helyébe is beleképzelhették magukat, amihez nagy segítséget nyújtottak a terápiás állatok. A gyerekek lovagolhattak is. Köszönetet kívánunk mondani ezért a Bársony és "Handicap" Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány minden tagjának, valamint a szabadszentkirályi kapcsolattartónak is! Fotók:
Február 4. Az idei tanévre szóló iskolai Színházbérletünk harmadik, s egyben utolsó előadásán vehettek rész színházat kedvelő tanulóink. A Pécsi Nemzeti Színház „Csipkerózsika” című mesebalett fordulatos, humoros cselekménye, a látványos díszletek és a szépséges jelmezek elvarázsolták a gyerekeket. Igazi kultúrát megszerettető jó kis program volt, s minden résztvevő diák nagyon jól érezte magát. S utazásuk ez alkalommal is falubuszokkal háztól-házig kényelmes és ingyenes volt, melyért köszönet illeti az iskola Egyesületét, és Hetvehely- és Szentkatalin Önkormányzatát.
Február 3. Ötödikeseink a korábbi éveknek megfelelően kilenc alkalommal másfél órás úszásoktatáson vehetnek részt a Szigetvári Tanuszodában. Nagy örömmel és lelkesen vesznek részt a fogalakozásokon, ahol vízbiztonságot szerezhetnek és alapvető úszásismeretekre tehetnek szert.
A tanév korábbi eseményei a Hír-arhívumban olvashatók!